maanantai 31. joulukuuta 2012

Uuden toiminnan suunnitteluaAiriston Kokoomuksen hallitus kokousti ravintola Koululla tiistaina 4.12.2012. Paikalle oli saapunut ilahduttavasti yhdistyksen jäseniä osallistumaan keskusteluun, joka kävikin vilkkaana. Illan aikana ehdittiin ruotia muun muassa syksyn poliittisia tapahtumia, suunnitella yhdistyksen nettisivuja ja hahmotella tulevan kevään toimintaa.

Keskustelu kuntavaaleista kääntyi nopeasti keskusteluun poliittisesta toiminnasta yleensä. Muisteltiin millaista aktiivinen kokoomustoiminta on ollut aikaisempina vuosikymmeninä ja pohdittiin syitä nykyiseen jäsenmäärien inflaatioon ja vaalien väliseen hiljaiseloon. Todettiin, että politiikan puhuminen on kaikonnut liiaksi kaikesta ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, sekä nk. poliittisesta järjestötoiminnasta itsestään ja tähän Airiston Kokoomus haluaa omalla toiminnallaan vaikuttaa rohkeasti! 

Ongelmallisena nähtiin myös viestintä poliittisissa asioissa ja toiminnassa. Kokoomuslaisuuteen kuuluu tietynlainen vaatimattomuus omasta tekemisestä ja usko siihen, että omat kannattajat näkevät tehtyjen päätösten takana olevat motiivit selittelemättä. Hyvällä ja avoimella viestinnällä omista poliittisista tavoitteista ja toimista olisi kuitenkin voitettavissa monta vastapuolen hämmästelyksi kääntämää keskustelua jo ennen kuin ne alkoivatkaan. Airiston Kokoomuksen yksi tärkeimpiä tavoitteita tuleekin olla aktiivinen viestintä ja kirjoittelu ajankohtaisista aiheista!

Kokouksessa katsottiin, että yhdistyksen toiminnalle pitää asettaa selkeitä tavoitteita, jotta se vastaa kysyntään eikä muodostu vain sisällöttömäksi rutiiniksi. Päätettiinkin, että tulevien toimintakausien ohjelmaa lähdetään rakentamaan selkeiden teemojen varaan. Yhdistyksen toiminnassa pureudutaan erilaisiin aihekokonaisuuteen esimerkiksi kuulemalla asiantuntijoita, tutustumalla tuotteisiin ja yrityksiin, sekä järjestämällä keskustelutilaisuuksia. 

 ----------------------


Perjantaina 14.12.2012 vietettiin yhdistyksen pikkujouluja Cafe Fontanassa, Turussa. Paikalla oli runsaasti väkeä ja uusia jäseniä tutustumassa toimintaan. Pikkujoulutunnelmissa käytiin läpi syksyn aikana ideoitua toimintaa ja todettiin, että yhdistykselle asetettu tavoite jäsenmäärän tuplaamisesta seuraavana vuonna oli jo kuin varkain lähellä täyttymistä.
lauantai 20. lokakuuta 2012

Airiston Kokoomus järjesti rivinsä uudelleen!
Airiston Kokoomus järjestäytyi uudelleen syyskokouksessaan maanantaina 15.10.2012 klo 19 Varsinais-Suomen Kokoomuksen kerhotiloissa Uudenmaankadulla.
Menneiden vuosien toimintaa ja yhdistyksen perustavia arvoja oli kokouksessa muistelemassa kaksi pitkäaikaista jäsentä. Keskustelusta välittyi arvokasta perimätietoa nyt toimintaa jatkaville uusille aktiiveille. Yhdistyksen nimeä pidettiin edelleen osuvana ja sen edustamia arvoja yhdistyksen keskeisenä toimintakenttänä. Tavoitteena onkin kehittää toimintaa vanhaa kunnioittaen ja uutta innovoiden.

----------------  
                                                                             
Keskeisiksi toimintaa ohjaaviksi arvoiksi nimettiin:
       Suvaitsevaisuus erilaisuutta kohtaan
       Toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyys
       Avoimuus
       Innovatiivisuus
       Rohkeus
       Vastuullisuus
       Tekemisen ja toimimisen ilo
       Ympäristöarvot ja Itämeren hyvinvoinnin edistäminen

Airiston Kokoomuksen tulevan toiminnan suuntaviivoiksi määriteltiin seuraavia tavoitteita:
       Poliittinen vaikuttaminen: Pyritään vaikuttamaan aktiivisesti kunta- ja seutupolitiikkaan. Ajattelutapa määrittävät uudistusmielisyys, suvaitsevaisuus, läpinäkyvyys ja vastuullisuus.
       Toiminta: Yhdistyksen toiminta elvytetään ja tavoitteena on näkyvyys ja kuuluvuus.
       Viestintä: Tavoitteena on löytää uusia viestintäkanavia, joiden kautta uudet ja vanhat jäsenet saavat tietoa yhdistyksestä ja sen toiminnasta.
       Talous: Jäsenmäärää pyritään kaksinkertaistamaan uuden toimintakauden aikana. Talous pidetään tasapainoissa järkevällä etukäteissuunnittelulla.